Anmälan Online

Välkomen att anmäla dig till våra kurser eller seminarier med vår Anmälan On Line.
Vill du hellre sända ett mail så går det också bra.
Adressen är anmalan@jankewikholm.se
Utöver att ange kurs/er så behöver vi namn- och adressuppgifter.

  • Kryssa för aktuell kurs/er eller seminarie

  • Fyll i dina kontaktuppgifter nedan

  • Skicka anmälan

  • Vi bekräftar din anmälan om senast 5 dagar

Om din anmälan

  • Deltagare bereds plats i den ordning anmälan kommer in.

  • När din anmälan bekräftats gäller våra angivna kursvillkor.
    Se kursvillkor

  • I god tid innan första kursdag får du all information om ditt deltagande.

Kurser

Arbetsmiljö för skyddstekniker och arbetsmiljöhandläggare

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), 27 Februari - 1 Mars 2018, Stockholm

Psykosocial arbetsmiljö, 19 - 21 Mars 2018, Stockholm

Kemisk arbetsmiljö, 15 - 17 Maj 2018, Stockholm

Utredningsmetodik, 12 - 14 Juni 2018, Göteborg

Fysisk arbetsmiljö, 4 - 6 September 2018, Stockholm

Riskbedömning av arbetsmiljön, 2 – 4 Oktober 2018, StockholmNamn

Företag

Gatuadress

Postnummer

OrtAdress för faktura

Gatuadress

Postnummer

OrtE-post

Telefon