Jankes Krönika

Aktuellt inlägg - September 2017[PDF]Bara BAS för Bygg!

Vecka 35 fick jag verkligen se Sverige. Åkte på söndag kväll på långa och vackra vägar till Älvdalen. Kommunen hade fått ett påpekande från Arbetsmiljöverket och jag genomförde därför en BAS-kurs. Det är en stor kommun och ett glatt gäng från Idre berättade i pauser den ena osannolika björnhistorien efter den andra. Olyckan som föranledde ”verkets” besök hade kunna sluta riktigt illa.

Dagen efter var det ”BAS-P” för NCC, Göteborg. Hela centrala Göteborg är numera en byggarbetsplats. Det är välskyltat och jag hittar fram till kurslokalen. På kursen är vi överens om att planering är A och O för att få till stånd säkra arbetsplatser, speciellt inne ”i stan” när marginalerna är så små.

Dag tre har jag arbetsmiljölektion för en YHutbildning till Byggproduktionsledare i Piteå. En del på kursen har ett förflutet från bygg. Man känner väl till olyckor och förslitningsskador. Andra kommer från helt andra branscher och vill testa något nytt. Eller så är man kanske bara less på kommun eller landsting som arbetsgivare? En av de byggerfarna framhåller variationen och friheten i yrket som en stor fördel. Han menar att detta kompenserar den kassa fysiska miljön.

Veckan avslutas med ytterligare två BASkurser. En i Uppsala för NCC och till den sista tar jag flyget till Sundsvall. Där träffar jag ett stort antal kommunanställda. Det blev med andra ord en riktig byggvecka!

Varför satsar bygg så mycket på arbetsmiljöutbildning? Något riktigt bra svar har jag inte. Jag hoppas dock att det beror på insikt och vilja att komma till rätta med olyckor och belastningsskador. Kanske har även Arbetsmiljöverket bidragit en del med inspektioner och sanktionsavgifter? Naturligtvis spelar det myckna byggandet in.

Det är snart tio år sedan som Sverige införde de europeiska byggreglerna i sin lagstiftning. Det ställdes krav på aktiva byggherrar och att alla byggarbetsplatser skulle ha byggarbetsmiljösamordnare, BAS P och BAS U. Den stora förändringen var ju ”P” (planering och projektering).

Redan innan byggarbetet påbörjades skulle det finnas med arbetsmiljökunniga i projekten som såg till att säkerhet och arbetsmiljö utvecklades i takt med projekt- och tidplan. När sedan ”U” (utförande) tog över skulle mycket i arbetsmiljöarbetet vara förberett. På så sätt kan man i byggskedet koncentrera sig på att hinna se till att alla jobbar säkert och följer arbetsmiljöplanen.

När det gäller kraven på att utbildning av ”P” och ”U” sparade inte Arbetsmiljöverket på krutet. På kurserna visar jag AV:s utbildningsmatris (www.av.se). De 48 utbildningstimmar som rekommenderas här har ingen motsvarighet i någon annan bransch. Så det är inget fel på ambitionerna!

Har då alla dessa kurser, inspektioner, sanktionsavgifter, viten och rättsfall gjort våra byggarbetsplatser säkrare? Jag tror det. Alla jag träffar är intresserade och villiga att bidra till säkrare arbetsplatser. Men samtidigt uppmärksammar man viktiga problem som hindrar en positiv utveckling. Den ständiga jakten på kostnader gör att många oseriösa företag finns på marknaden. Pressade tidplaner gör att många frestas att ”gena i kurvorna”. Offentliga upphandlingar till ”lägsta pris” gör att bra företag missar upphandlingar. Det kortsiktiga tänkandet uppmuntras. Så det finns motstridiga krafter.

Bara denna höst kommer jag att genomföra minst ett femtiotal BAS-kurser runt om i landet. Helt säkert kommer jag att kunna påverka flera personer. Kanske blir deltagarna lite bättre på att planera och följa reglerna på arbetsplatsen. Det blir några olyckor färre. Det känns bra.

Men. Om vi verkligen vill minska olyckorna inom bygg och få en bättre arbetsmiljö krävs en allmän attitydförändring i samhället. Bra arbetsmiljö kostar lite mer i utförandet. Så är det. Men vi har igen det i avsevärt lägre kostnader för rehabilitering och sjukvård. Så svårt och ändå så enkelt är det!

Arbetsmiljöhälsningar!

Janke Wikholm
Vill du prenumerera på Jankes krönika gratis via epost? Du kan beställa prenumeration i kontaktformuläret

Äldre inlägg

2017

April 2017 [PDF]
Mars 2017 [PDF]
Februari 2017 [PDF]

2016

November 2016 [PDF]
Oktober 2016 [PDF]
September 2016 [PDF]
Augusti 2016 [PDF]
Juni 2016 [PDF]
Maj 2016 [PDF]
April 2016 [PDF]

2015

December 2015 [PDF]
September 2015 [PDF]
Augusti 2015 [PDF]
Maj 2015 [PDF]
April 2015 [PDF]
Mars 2015 [PDF]
Januari 2015 [PDF]

2014

December 2014 [PDF]
November 2014 [PDF]
Oktober 2014 [PDF]
Augusti 2014 [PDF]
Maj 2014 [PDF]
April 2014 [PDF]
Mars 2014 [PDF]
Februari 2014 [PDF]

2013

December 2013 [PDF]
November 2013 [PDF]
Oktober 2013 [PDF]
September 2013 [PDF]
Juni 2013 [PDF]
Maj 2013 [PDF]
April 2013 [PDF]
Mars 2013 [PDF]
Februari 2013 [PDF]
Januari 2013 [PDF]

2012

December 2012 [PDF]
November 2012 [PDF]
Oktober 2012 [PDF]
September 2012 [PDF]
Augusti 2012 [PDF]
Juni 2012 [PDF]
Maj 2012 [PDF]
April 2012 [PDF]
Mars 2012 [PDF]
Februari 2012 [PDF]
Januari 2012 [PDF]

2011

December 2011 [PDF]
November 2011 [PDF]
Oktober 2011 [PDF]
September 2011 [PDF]
Augusti 2011 [PDF]
Juni 2011 [PDF]
Maj 2011 [PDF]
April 2011 [PDF]
Mars 2011 [PDF]
Februari 2011 [PDF]
Januari 2011 [PDF]

2010

December 2010 [PDF]
November 2010 [PDF]
Oktober 2010 [PDF]
September 2010 [PDF]
Augusti 2010 [PDF]
Juli 2010 [PDF]
Juni 2010 [PDF]
Maj 2010 [PDF]
April 2010 [PDF]
Mars 2010 [PDF]
Februari 2010 [PDF]
Januari 2010 [PDF]

2009

December 2009 [PDF]
November 2009 [PDF]
Oktober 2009 [PDF]
September 2009 [PDF]
Augusti 2009 [PDF]
Juli 2009 [PDF]
Juni 2009 [PDF]
Maj 2009 [PDF]
April 2009 [PDF]
Mars 2009 [PDF]
Februari 2009 [PDF]
Januari 2009 [PDF]

2008

December 2008 [PDF]
November 2008 [PDF]
Oktober 2008 [PDF]
September 2008 [PDF]
Augusti 2008 [PDF]
Juli 2008 [PDF]
Juni 2008 [PDF]
Maj 2008 [PDF]
April 2008 [PDF]
Mars 2008 [PDF]
Februari 2008 [PDF]
Januari 2008 [PDF]

2007

December 2007 [PDF]
November 2007 [PDF]
Oktober 2007 [PDF]
September 2007 [PDF]
Augusti 2007 [PDF]
Juli 2007 [PDF]
Maj 2007 [PDF]