Om Företaget

Efter att ha gjort "gravstensprovet" valde jag att efter tolv mycket bra och trevliga år lämna mitt jobb som affärsområdeschef STF Ingenjörsutbildning.
Min drivkraft var att som egen företagare gå ut och erbjuda min kompetens och förverkliga nya idéer om produktivitet och arbetsmiljö. Därför bildades 2005 Janke Wikholm AB - färre möten och mindre prat för mer verkstad och kurser, helt enkelt!

Företaget - Janke Wikholm AB

Trots att företaget är nytt innebär det inte att kunskapen i företaget är det. Tvärtom!
Större delen av mitt yrkesliv har jag arbetat med kompetensutveckling. Som konsult, chef, talare, föreläsare, debattör samt format utbildningar såväl inom högskola som näringsliv.
Jag har också ett stort kontaktnät av mycket erfarna samarbetare.

Nya krav på arbetsmiljön

I arbetsmiljölagens betonas att vad som är bra arbetsmiljö förändras i "takt med den sociala och tekniska utvecklingen i samhället".

Det har vi särskilt tagit fasta på!
Vi utvecklar och erbjuder därför nya synsätt och kunskaper, inte minst inom det psykosociala området!

Affärsidé och nytta

Produktivitet och arbetsmiljö hör ihop - det är också min affärsidé. Därför har vi tre huvudsakliga fokus - Arbetsmiljö - Produktivitet - Ledarskap.
Bra arbetsmiljö kan bidra till god produktivitet! Nyckeln är ett bra ledarskap. Med det synsättet och vår erfarna kompetens är vi nyttiga för våra kunder!

Välkommen...

till det för din egen och din arbetsplats kompetens- och effektivitetsutveckling engagerade företaget Janke Wikholm AB!