Gravstensprovet

Om framtiden och det fina med ”gravstensprovet"

Professor emeritus Lennart Levi har lärt mig ”gravstensprovet”? Vad vill man bli ihågkommen för? Det handlar om att ställa sig frågan vad man vill med sitt liv.

Mitt gravstensprov...

resulterade i en uppsägning från ett välbetalt och prestigefullt jobb som avdelningschef, för en otrygg tillvaro som ”egen”.
Jag tror helt enkelt att jag kan göra mera nytta som föreläsare och konsult för att utveckla kunskap om arbetsmiljö, produktivitet och ledarskap.


Förr sköttes värderingarna...

om detta med ”meningen med livet” av kyrkan, nykterheten eller arbetarrörelsen . I vårt välfärdssamhälle blir den frågan allt mer central. Förutsatt att man är mätt och frisk är det andra behov som upplevs som viktiga att tillgodose. Maslow, du vet!
Idag uppvisar många en vilsenhet om målet och meningen med livet. För mig syns det som att många fler borde få göra ”gravstensprovet”.

Jag hade haft tolv...

väldigt roliga och stimulerande år på STF. Men när jobbets nödvändiga rutiner och möten började kännas som föräldramöten med tredje barnet på dagis och frågan om t.ex. vikten av att märka barnens kläder, var det dags. Det var helt enkelt svårt att förena chefskapet med intresset att också fortsätta vara ute i ”frontlinjen”.

Svaret på mitt prov?

Att bli ihågkommen som en kunnig och engagerad föreläsare och rådgivare i arbetsmiljö och ledarskap. Det känns mer motiverande än en som deltog på många möten.

Gör gravstensprovet du också!