Jankes Historia

Det började så här...

Jag växte upp i Luleå. Båda mina föräldrar var lärare. Pappa var under en lång tid mycket uppskattad rektor på läroverket i Luleå. I samband med gymnasiet tillbringade jag ett år som utbytesstudent i USA. På Lv7 i Luleå gjorde jag min militärtjänstgöring och fick en bra befälsutbildning.

Och fortsatte...

Min formella utbildning är dels en fil kand. i nationalekonomi, sociologi och stadskunskap genomförd i Uppsala.
Återflyttad till Luleå fortsatte jag min utbildning. Nu till en examen som civilingenjör, med inriktning arbetsmiljö. Parallellt delade jag och en pensionär ett femskift som anläggningsskötare vid koksverket i Luleå. Det var i ett annat perspektiv en bra och lärorik tid!

Hos Idhammar konsult...

Där blev jag deras förste medarbetare med civilingenjörsexamen.
Jag fick ganska direkt börja att arrangera kurser ute på företag. Jag gjorde mina första viktiga lärospån om vikten av, och skillnaden mellan "skolvärlden" och det "verkliga livet", i villkoren för läraren att engagera eleverna.

Resan gick söderut...

I slutet på 1980-talet lämnade jag en tjänst som studierektor och forskningsingenjör vid Tekniska Högskolan i Luleå och började min konsultkarriär.
De som lockat var Idhammar Konsult i Södertälje. Pionjärerna inom förebyggande systematiskt maskin-underhåll.

Efter några år...

fortsatte jag till Management Gruppen som då var "ledare" i ledarskapsutbildning. Det gamla SAF-företaget hade då blivit personalägt. Ekonomin var fortsatt dålig och min grupp ombildades till M-Gruppen Partner.
Och efter något år som partner kom jag så till STF Ingenjörsutbildning AB. Och där verkade jag under i tolv goda och utvecklande år.