Program Arbetsmiljöjuridik

Dag 1

09.00 Samling med kaffe

09.30 Introduktion
Janke Wikholm
  • Upplägg och förväntningar
Olika typer av ansvar
Vad är arbetsmiljö?
Varför arbetsmiljö?
Arbetsmiljölagen
  • Förordning och föreskrifter
Lektion
Grupparbete


12.00 Lunch

13.00 Grupparbete forts.

15.00 SAM
Samordningsansvar


18.00 Gemensam middag

Dag 2

08.00 Arbetsmiljöverkets föreskrifter
Arbetsmiljöansvar och arbetsmiljöbrott
Hur kan arbetsgivaren fördela (delegera) sitt arbetsmiljöansvar?
Balansen mellan arbetsuppgifter, kompetens och befogenheter


12.00 Lunch

13.00 Viktiga Rättsfall
  • Domen mot skyddsombudet
  • Kistadomen, konstuktörens ansvar
  • Delegering
  • Diskussion -slutsatser
ca 16.00 Avslutande prov