Kemisk arbetsmiljö

Kursen ingår också som delkurs i utbildningen Arbetsmiljö för skyddstekniker & miljöhandläggare.

Den kemiska arbetsmiljön är lika svår som viktig. Nya ämnen tillförs samhället i snabb takt och hur dessa ämnen påverkar oss människor är bara i liten utsträckning känt. Kursen tar upp den kemiska miljöns påverkan på människans hälsa, fortsätter med aktuell lagstiftning och föreskrifter och avslutas med en diskussion om mätningar och åtgärder. Kursen Kemisk arbetsmiljö har tagits fram av civilingenjör Karl Krook som också är författare till kursboken Kemisk Yrkes- och Miljöhygien.

Kursens syfte
I kursen Kemisk arbetsmiljö ger vi de grundläggande kunskaperna för ett effektivt arbetsmiljöarbete på arbetsplatser där man arbetar med lim, färg, fogmassor, rengöringsmedel, gummi, plaster och andra kemiska produkter.

Kursen vänder sig till
Arbetsledare, arbetsmiljösamordnare, arbetsmiljöingenjörer, personalchefer, produktionsansvariga, chefer, tekniker och ingenjörer.

Medverkande
Janke Wikholm, Kursledare och gästföreläsare
Olle Nygren, Docent
Kurstid:
Kursort:

Pris
Kursdagar inklusive kursdokumentation och skriftligt prov: 13 900 kr

Kostnader för måltider enligt program och ev. logi samt lagstadgad moms tillkommer.