Program Kemisk arbetsmiljö

Dag 1

09.30 Samling med kaffe

10.00 Kursintroduktion, presentation.
Hälsoeffekter av kemiska ämnen: upptag, utsöndring, toxikologi

13.00 Hälsoeffekter, forts

15.00 Allmänt om hälsobaserade gränsvärden och gränsvärdessättning

17.30 Gemensam middag


Dag 2

08.30 Lagar och Föreskrifter: Arbetsmiljölagen, Hygieniska gränsvärden, Systematiskt arbetsmiljöarbete mm, REACH

13.00 Internetbaserade grupparbeten med Kemiska risker, KemiGuiden, föreskrifter mm

Dag 3

08.30 Exponeringsmätning: Luftmätning och biologisk kontroll, rapporter och dokumentation, åtgärder

13.00 Demonstration, gruppövning mätmetoder

15.00 - 16.00 Avslutning, frivilligt prov


Lunch alla dagar 12.00-13.00