Psykosocial arbetsmiljö - förebygg stress och utbrändhet

Kursen ingår också som delkurs i utbildningen Arbetsmiljö för skyddstekniker & miljöhandläggare.

Kursen består av
En inspirerande och givande kurs - som ger dig verktyg, förståelse och inspiration till att systematiskt börja arbeta för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön på ditt företag!

Kursen vänder sig till
Chefer på alla nivåer, arbetsmiljöansvariga, personalhandläggare och konsulter, skyddsombud och övriga fackliga representanter.

Föreläsare
Lennart Levi, professor emeritus KI
Alexander Perski, professor emeritus KI
Janke Wikholm, kursledare, konsult
Kurstid:
Kursort:

Pris
Kursdagar inklusive kursdokumentation och skriftligt prov: 13 900 kr

Kostnader för måltider enligt program och ev. logi samt lagstadgad moms tillkommer.

Kursen genomförs även företagsanpassad. Kontakta oss för mer information och offert.