Kursvillkor


Allmänna villkor

Anmälan till kurs eller seminarium bekräftas mottagen senast inom fem dagar.
I god tid innan första kurs/seminariedagen sänds all information om deltagandet.
Efter genomgången kurs erhålls intyg som styrker utbildningen.

Priser

Angiven avgift inkluderar deltgande i hela kursen eller seminariet med samtliga enligt program angivna delmoment samt dokumentation.
Kostnader för måltider enligt program och eventuellt logi debiteras separat efter kursen/seminariets slut.
Lagstadgad moms tillkommer på alla avgifter.

Bokningsregler

Deltagare bereds plats i den ordning anmälan inkommer. Deltagarantalet är alltid begränsat.

Eventuellt återbud skall anmälas senast 3 veckor före kursstart, annars debiteras halva avgiften. Lämnas återbud senare än en vecka före kurs/seminariestart eller deltagare uteblir utan återbud, debiteras hel avgift.

Betalningsvillkor

Avgifter debiteras normalt innan första kursdag.

Betalningstid är normalt 20 dagar netto.

Efter angiven betalningsdag utgår dröjsmålsränta med 1,85% per månad.