Seminarium: Nine to Twelve

Program

Chefens ansvar för arbetsmiljön
 • sjukkostnader
 • varför har vi chefer
 • personligt ansvar
 • regelverket
 • delegeringen och arbetsuppgifter
Den mänskliga verkningsgraden
 • från olycksfall till övertid
 • offensivt arbetsmiljöarbete
 • arbetsmiljön lär av det industriella underhållet
 • arbetsmiljö är också en etisk fråga
Psykosocial arbetsmiljö
 • vad händer i en stressituation?
 • vi kokar vid olika temperaturer
 • varningssignaler
 • människans behov
 • relationer - en viktig del av arbetsmiljön
 • aktivitet, kontroll och socialt stöd
 • utbrändhet och de sex oförenligheterna
 • åtgärder för en bättre psykosocial arbetsmiljö
 • val av livsmål
 • sinnesrobörden


Vill du veta mer om seminariet så kan du kontakta oss via kontaktformuläret.