Rehabilitering av psykosociala arbetsmiljön

Kommande seminarium

Sjukskrivningstalen är fortsatt höga och debatten rullar vidare i media. Förutom det självklara - att jobba förebyggande mot stress- och utbrändhet - är det ändå viktigt att företaget har en beredskap att kunna hantera en situation då en medarbetare behöver hjälp och rehabilitering.
  • Vad behöver chefen veta om rehabilitering?
  • Vad behöver den sjukskrivna veta om rehabilitering?
  • Vad gör man?
  • Hur gör man?
Medverkande
Monica Kjellman, leg. sjukgymnast med specialistkompetens inom ergonomi. Hon arbetar i sitt företag Monica Kjellman Arbetsmiljökonsult AB med att bistå företag och ledningar med förbättring av personalens hälsa långsiktigt och lönsamt. Monica är huvudförfattare till de båda handböckerna ”Vad chefen behöver veta om rehabilitering” och ”Vad du som är sjukskriven behöver veta om rehabilitering.” 2006 utgavs hennes bok ”Minsta möjliga friskvård – och lite till”.

Vill du veta mer om seminariet så kan du kontakta oss via kontaktformuläret.